Wat kan de Nieuwsbrief U bieden?

IMAST geeft op regelmatige tijdstippen een electronische Nieuwsbrief uit. Meestal vindt U daarin een editoriaal gevolgd door enkele verkorte berichten over de laatste uitgave van Marxistische Studies of andere publicaties, naast aankondigingen van onze activiteiten. Het gaat dan onder meer over

  • de inrichting van twee Marxistische Universiteiten per jaar, één in de zomer, één in de winter
  • conferenties
  • geleide bezoeken in binnen- en buitenland…

Indien U zich op onze Nieuwsbrief abonneert onderschrijft U enkel dat U er elke nieuwe editie van ontvangt via email en dit tot op het moment dat U zich uitschrijft. Dat kan met een simpele klik.
Wij van onze kant zullen de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in acht nemen zoals hieronder weergegeven is. In geen enkel geval wordt uw adres aan derden doorgegeven.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

In toepassing van de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn de persoonlijke gegevens die ter beschikking van IMAST worden gesteld beschermd en worden ze uitsluitend gebruikt om uw bestelling of vraag af te handelen en, in voorkomend geval, om toegevoegd te worden aan onze lijst van abonnees op onze Nieuwsbrief. U kan uw persoonlijke gegevens op elk moment opvragen, doen aanpassen of schrappen.