Marxistische Zomeruniversiteit 2018

Van dinsdag 7 tot zondag 12 augustus

Terug naar Marxistische Universiteit

Inschrijving

Zie ook cursussen in het Frans

Marxistische Zomeruniversiteit 2017

Van 19 tot 24 augustus
———

Deze cursussen zijn volzet,

gelieve andere cursussen te kiezen:

- Marx als socioloog. De inzichten van Marx over armoede:
  24/08 met Jan VRANKEN

———

Tien dagen die de wereld deden wankelen: de internationale impact van de Oktoberrevolutie — Hendrik Vermeersch/ 23 augustus

Dit jaar herdenken we het honderdjarig bestaan van de Russische revoluties. Revoluties? Ja, want in 1917 zijn er twee geweest in Rusland. De eerste in februari, die een achterlijk en autoritair regime omverwierp en de tweede in oktober die het kapitalisme afschafte en het einde bespoedigde van die massale slachting die het leven kostte aan bijna twintig miljoen mensen: de Eerste wereldoorlog. Russen, deze revoluties? De revolutionaire golf ontstaat zeker in Rusland, maar vanaf 1918 breidt ze uit naar Duitsland en in 1919 bereikt ze Hongarije, vanwaar ze Italië aansteekt. Gans Europa, België inbegrepen, werd tussen 1918 en 1921 dooreengeschud door sociale onrust zonder weerga. Vanuit deze gigantische strijd om de burgerlijke orde, zijn grootse sociale en democratische verwezenlijkingen ontstaan. België werd dooreengeschud door onophoudelijke stakingen en de heersende klasse vreesde een revolutionaire aanval. Dank zij deze strijd bekwamen de arbeiders het universeel stemrecht voor mannen, het recht op staking, de achturendag, de indexatie van de lonen, een progressieve schaal in de belastingen en de eerste werkloosheidsuitkeringen.

Hendrik Vermeersch was Secretaris BBTK Brussel-Halle-Vilvoorde Sector Industrie en daarna directeur van ManiFiesta. Hij is vooral gepassioneerd door de geschiedenis van de arbeidersbeweging.

———

Internationaal: sociale bescherming tegen ongelijkheid — Hilde Van Regenmortel (Oxfam)/ 23 augustus

Een sterke economische groei zou miljoenen mensen uit de armoede helpen. Dit is althans wat er schijnbaar aan de hand is in de groeilanden van het Zuiden. Ontwikkelingssamenwerking wordt hoe langer hoe meer overbodig. In deze sessie proberen we in te zoemen op een kwalijk gevolg van deze trend: de toenemende ongelijkheid. Wat zijn de economische, sociale en politieke drijfveren die ervoor zorgen dat een steeds grotere groep van mensen niet profiteren van deze groei en te maken krijgen met nieuwe vormen van onderdrukking? We doen dit aan de hand van Zuidoost-Azië, een regio waar de eengemaakte markt een aantal winnaars, maar vooral veel verliezers oplevert:  de vele arbeid(st)ers in de fabrieken die onze consumptiegoederen aanleveren, de kleine boeren die hun land of markt verliezen aan de agro-business, de miljoenen informele werkers, de talloze migranten. Niet toevallig zijn de vrouwen in de meerderheid. We kijken ook naar mogelijke oplossingen: enerzijds naar de ongemeen belangrijke rol van de overheid om te herverdelen. Dat kan ondermeer door betere sociale bescherming en fiscale rechtvaardigheid. Anderzijds belichten we de rol van de sociale bewegingen die overheid en private sector ter verantwoording roepen. Waar mogelijk trekken we parallellen met  België.

Hilde Van Regenmortel is verantwoordelijke voor de dienst Azië van OXFAM-Solidariteit.

———

Van Panama-papers tot vermogensbelasting — Hubert Eerdekens en Nicole Naert/ 24 augustus

Deze cursus is afgeschaft. Er zijn niet genoeg inschrijvingen.

———

De mens: individualist of supersamenwerker? — Dirk Van Duppen/ 19 - 20 augustus

Survival of the fittest? Gooi gelijk welke Slimste Mens het begrip voor de voeten en veel kans dat hij repliceert met ‘Darwin’, ‘het recht van de sterkste’, ‘eigenbelang’, ‘competitie’, ‘agressie’ en ‘egoïsme’. Dat van Darwin is natuurlijk waar. Maar die andere antwoorden, zo stellen de auteurs van dit boek, berusten op een historisch misverstand en een ideologisch misbruik. Want de succesvolste diersoorten waren net diegene die het best samenwerkten .

Wandeling doorheen het historisch centrum van Brussel

Promenade dans le centre historique de Bruxelles

Brussel, geschiedenis van het gewone volk
Met Rik Vermeersch

Zaterdag 7 mei (NL) – zondag 8 mei (FR)

Brussel beleefde tragische gebeurtenissen. De weken na 22 maart waren bijzonder hard voor haar bewoners. Vele bezoekers vluchtten weg. Maar de stad heeft haar schoonheid en aantrekkingskracht niet verloren. De vele miljoenen toeristen, die haar bezochten en haar, zonder enig twijfel, opnieuw zullen bezoeken, bewijzen het.

Et si on osait la paix ? Het pacifisme in België, van vroeger tot nu

En avant vers Sheffield - les Muralistes

Geleid bezoek aan de tentoonstelling
zaterdag 9 april om 14 uur

met Hubert Hedebouw

Herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog met groot vertoon, pantservoertuigen en soldaten in de straten van Brussel, de staat van oorlog voortdurend aan de orde, België neemt deel aan militaire operaties in het buitenland… Zouden we het aandurven over vrede te spreken?

Marxistische Universiteit 2016

 

De Marxistische Universiteit bestaat al twintig jaar, met elk jaar rond de 350 deelnemers.

Het programma van elke universiteit richt zich tot een breed publiek: arbeiders, bedienden, studenten, enz. De onderwerpen die worden aangesneden zijn de grondslagen van het marxisme, de analyse van belangrijke actuele problemen: oorlog, economische crisis, discriminatie, onderwijs, klimaatopwarming, enz.; maar ook thema’s uit de wetenschap, de cultuur en de geschiedenis. De sprekers zijn progressieven, syndicalisten en wetenschappers, allemaal erkend omwille van hun expertise. Overzicht van het programma

 

Rondleiding in de galerij over de evolutie van de mens

met Dirk Van Duppen

Op zondag 13 december 2015 om 14 u.
(Afspraak aan de receptie)

De rondleiding van Dirk Van Duppen in de Galerij van de Mens op zaterdag 12 december is meer dan volzet. Daarom geeft Dirk een tweede rondleiding op zondag 13 december vanaf 14 u.
De prijs en voorwaarden blijven dezelfde. 

Het ontstaan van de mens 

25 soorten mensachtigen illustreren onze sterk uitdijende evolutie: een ware explosie van diversiteit, van de Sahelanthropus tchadensis, tot onze soort, Homo sapiens – de enige nog levende tak! – met tussenstops bij Lucy de Australopithecus afarensis, Homo habilis, de eerste ambachtsman, Homo erectus, de ontdekkingsreiziger, of de man van Spy, een Belgische Homo neanderthalensis

Avondconferenties

Alle conferenties van de Marxistische zomeruniversiteit zijn vrij toegankelijk en gratis. Ze beginnen telkens om 20h in het internaat de Berlaymont, 10D drève d'Argenteuil 1410 Waterloo.

► Dinsdag 18 augustus: Ben Van Duppen Het Higgs Boson

Het Brout-Englert-Higgs-mechanisme is een essentieel onderdeel van het standaardmodel van de deeltjesfysica. Dat mechanisme verklaart de wisselwerkingen tussen elementaire deeltjes en de gemeenschappelijke oorsprong van deze wisselwerkingen.

 Marxistische Zomeruniversiteit 2016 

Van 19 tot 28 augustus


 

De NAVO, een gevaar voor de vrede? — Ludo De Brabander en Lars Van Densen / 27 augustus.

De NAVO werd opgericht in 1949. Sinds de instorting van het Warschau-pact, en de ontmanteling van de Soviet-Unie, is dit militair bondgenootschap steeds verder zijn macht aan het ontplooien. Naast militaire interventies in Joegoslavië, Afghanistan en Libië was er ook de territoriale expansiedrang in Oost-Europa.

Tijdens deze vorming bespreken we de invloed van de NAVO op de Belgische & Europese politiek, de economische belangen achter dit militair blok en de gevolgen van het gevoerde NAVO-beleid.

Lars Van Densen is actief bij de solidariteitsbeweging INTAL.

Ludo De Brabander is auteur en woordvoerder Vrede vzw.

Musée capitalisme

Het Instituut voor Marxistische Studies (Imast) organiseert een bezoek aan het museum dat is ondergebracht in de lokalen van het OCMW van Sint-Gillis (Brussel).

Alle conferenties van de Marxistische zomeruniversiteit zijn vrij toegankelijk en gratis. Ze beginnen telkens om 20h in het internaat de Berlaymont, 10D drève d'Argenteuil 1410 Waterloo.

► Vrijdag 15 augustus

Eisenstein in België — Bruno Bové

In de voetsporen van onze voorouders, in tijden van werk en oorlog

  zaterdag 14 juni 2014

We bezoeken per bus twee sites in Noord-Frankrijk, beide van groot historisch belang:

Honderd jaar geleden, de Eerste Wereldoorlog

BEZOEK AAN IN FLANDERS FIELDS MUSEUM EN DE SLAGVELDEN VAN DE WESTHOEK

zaterdag 22 maart 2014

De Eerste Wereldoorlog was het eerste moderne, geïndustrialiseerde massaconflict van de 20ste eeuw. De begraafplaatsen van de Westhoek getuigen van het moordende karakter van deze bij uitstek zinloze slachtpartij.

Dossin

Bezoek aan het museum Kazerne Dossin te Mechelen

zaterdag 22 februari 2014

“Kazerne Dossin is geen gewone museumsite, maar een ‘plaats van herinnering’ of ‘lieu de mémoire’. De kazerne is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van de Shoah in België.

Hulde aan de honderdjarige Max De Vries, held van de weerstand!

zaterdag 15 februari 2014 vanaf 14.30 u. in het Museum van de Weerstand
Van Lintstraat 14 1070 Brussel (metro Clémenceau)

Max De Vries is één van de stichters en leider van de weerstand in Limburg onder de nazi-bezetting.

 

Communistische Affiches in België
een militante kijk op de 20e eeuw

Geleid bezoek aan de tentoonstelling in Luik
zaterdag 14 december 2013

Na Brussel is deze merkwaardige tentoonstelling ook in Luik te bezoeken. Imast en La Braise (Luik) organiseren een geleid bezoek aan de tentoonstelling op zaterdag 14 december. Hubert Hedebouw is onze gids.

Folder Marxistische Universiteit winter 2013

Marxistische Universiteit winter 2013

Het “financierskapitaal, geconcentreerd in enkele handen […], enerzijds, en de scherpe strijd tegen andere nationale groeperingen van financiers voor de verdeling van de wereld anderzijds, — dat alles maakt dat de bezittende klassen in blok overstappen naar het kamp van het imperialisme.”

Wanneer Lenin deze zin neerschrijft in 1916 woedt de eerste wereldoorlog al gedurende twee jaar. In zijn boek over het imperialisme wijst hij het financierskapitaal aan als de voornaamste oorzaak van deze oorlog die tien miljoen doden en tweemaal zoveel gekwetsten eiste. Een gigantische slachting onder de werkers om de winsthonger van enkele kapitalisten te stillen.

Charles DarwinDarwin van heel dichtbij

Bezoek aan het Museum van Natuurwetenschappen te Brussel
zondag 24 november 2013

Met Dirk Van Duppen , Geneeskunde voor het volk – Deurne (in het Nederlands) en Johan Hoebeke, gewezen onderzoeksleider aan het CNRS in Frankrijk (in het Frans).

In de naam van de mijnen

Bezoek aan de vroegere mijnsites van Beringen en Winterslag (Limburg)
zaterdag 26 oktober 2013

Mijnen Beringen en Winterslag

Op zaterdag 26 oktober organiseert Imast een bezoek aan de vroegere mijnen van Beringen en Winterslag (Limburg), de plaats van een aantal glorieuze pagina's in de geschiedenis van de Belgische arbeidersbeweging.

Wij zullen worden begeleid door lokale gidsen  en ook door oud-mijnwerkers en stakingsleiders. Met Kris Hertogen en Pippo Saeys herbeleven we in de zaal AFI (Genk)  de belangrijke stakingen van de Limburgse mijnwerkers.

In de voetsporen van de arbeidersbeweging
in Noord-Frankrijk

Citytrip naar Tourcoing, Roubaix en Rijsel
zaterdag 1 juni 2013

We steken vanuit de streek van Kortrijk “de schreve” over om de drie aan elkaar geklitte steden Tourcoing, Roubaix en Rijsel op zeer bijzondere manier te ontdekken.

Werk en strijd in de haven van Antwerpen

Wandeling door het oude havengebied
zondag 28 april 2013 om 14 u.
De inschrijvingen zijn afgesloten

Vrouwen tijdens de dokstaking

Drie vierde van de producten in onze supermarkt is langs de haven van Antwerpen gepasseerd. Twee derde van de Belgische export gaat via deze haven naar het buitenland. Eén derde van de inkomende goederen gaat via andere wegen opnieuw naar buitenlandse bestemmingen. De Antwerpse haven is een belangrijke spil in de wereldeconomie en dat gaat gepaard met een grote druk op de arbeidsomstandigheden van de duizenden havenwerknemers.