Universiteit

Overzicht van het programma van de Marxistische Universiteit zomer 2017

Marxistische Zomeruniversiteit 2017

Van 19 tot 24 augustus
———

Deze cursussen zijn volzet,

gelieve andere cursussen te kiezen:

- Marx als socioloog. De inzichten van Marx over armoede:
  24/08 met Jan VRANKEN

———

Tien dagen die de wereld deden wankelen: de internationale impact van de Oktoberrevolutie — Hendrik Vermeersch/ 23 augustus

Dit jaar herdenken we het honderdjarig bestaan van de Russische revoluties. Revoluties? Ja, want in 1917 zijn er twee geweest in Rusland. De eerste in februari, die een achterlijk en autoritair regime omverwierp en de tweede in oktober die het kapitalisme afschafte en het einde bespoedigde van die massale slachting die het leven kostte aan bijna twintig miljoen mensen: de Eerste wereldoorlog. Russen, deze revoluties? De revolutionaire golf ontstaat zeker in Rusland, maar vanaf 1918 breidt ze uit naar Duitsland en in 1919 bereikt ze Hongarije, vanwaar ze Italië aansteekt. Gans Europa, België inbegrepen, werd tussen 1918 en 1921 dooreengeschud door sociale onrust zonder weerga. Vanuit deze gigantische strijd om de burgerlijke orde, zijn grootse sociale en democratische verwezenlijkingen ontstaan. België werd dooreengeschud door onophoudelijke stakingen en de heersende klasse vreesde een revolutionaire aanval. Dank zij deze strijd bekwamen de arbeiders het universeel stemrecht voor mannen, het recht op staking, de achturendag, de indexatie van de lonen, een progressieve schaal in de belastingen en de eerste werkloosheidsuitkeringen.

Hendrik Vermeersch was Secretaris BBTK Brussel-Halle-Vilvoorde Sector Industrie en daarna directeur van ManiFiesta. Hij is vooral gepassioneerd door de geschiedenis van de arbeidersbeweging.

———

Internationaal: sociale bescherming tegen ongelijkheid — Hilde Van Regenmortel (Oxfam)/ 23 augustus

Een sterke economische groei zou miljoenen mensen uit de armoede helpen. Dit is althans wat er schijnbaar aan de hand is in de groeilanden van het Zuiden. Ontwikkelingssamenwerking wordt hoe langer hoe meer overbodig. In deze sessie proberen we in te zoemen op een kwalijk gevolg van deze trend: de toenemende ongelijkheid. Wat zijn de economische, sociale en politieke drijfveren die ervoor zorgen dat een steeds grotere groep van mensen niet profiteren van deze groei en te maken krijgen met nieuwe vormen van onderdrukking? We doen dit aan de hand van Zuidoost-Azië, een regio waar de eengemaakte markt een aantal winnaars, maar vooral veel verliezers oplevert:  de vele arbeid(st)ers in de fabrieken die onze consumptiegoederen aanleveren, de kleine boeren die hun land of markt verliezen aan de agro-business, de miljoenen informele werkers, de talloze migranten. Niet toevallig zijn de vrouwen in de meerderheid. We kijken ook naar mogelijke oplossingen: enerzijds naar de ongemeen belangrijke rol van de overheid om te herverdelen. Dat kan ondermeer door betere sociale bescherming en fiscale rechtvaardigheid. Anderzijds belichten we de rol van de sociale bewegingen die overheid en private sector ter verantwoording roepen. Waar mogelijk trekken we parallellen met  België.

Hilde Van Regenmortel is verantwoordelijke voor de dienst Azië van OXFAM-Solidariteit.

———

Van Panama-papers tot vermogensbelasting — Hubert Eerdekens en Nicole Naert/ 24 augustus

Deze cursus is afgeschaft. Er zijn niet genoeg inschrijvingen.

———

De mens: individualist of supersamenwerker? — Dirk Van Duppen/ 19 - 20 augustus

Survival of the fittest? Gooi gelijk welke Slimste Mens het begrip voor de voeten en veel kans dat hij repliceert met ‘Darwin’, ‘het recht van de sterkste’, ‘eigenbelang’, ‘competitie’, ‘agressie’ en ‘egoïsme’. Dat van Darwin is natuurlijk waar. Maar die andere antwoorden, zo stellen de auteurs van dit boek, berusten op een historisch misverstand en een ideologisch misbruik. Want de succesvolste diersoorten waren net diegene die het best samenwerkten .

Voorstelling van de Marxistische Zomeruniversiteit 2016

Marxistische Universiteit 2016

 

De Marxistische Universiteit bestaat al twintig jaar, met elk jaar rond de 350 deelnemers.

Het programma van elke universiteit richt zich tot een breed publiek: arbeiders, bedienden, studenten, enz. De onderwerpen die worden aangesneden zijn de grondslagen van het marxisme, de analyse van belangrijke actuele problemen: oorlog, economische crisis, discriminatie, onderwijs, klimaatopwarming, enz.; maar ook thema’s uit de wetenschap, de cultuur en de geschiedenis. De sprekers zijn progressieven, syndicalisten en wetenschappers, allemaal erkend omwille van hun expertise. Overzicht van het programma

Avondconferenties Marxistische Universiteit zomer 2015

Avondconferenties

Alle conferenties van de Marxistische zomeruniversiteit zijn vrij toegankelijk en gratis. Ze beginnen telkens om 20h in het internaat de Berlaymont, 10D drève d'Argenteuil 1410 Waterloo.

► Dinsdag 18 augustus: Ben Van Duppen Het Higgs Boson

Het Brout-Englert-Higgs-mechanisme is een essentieel onderdeel van het standaardmodel van de deeltjesfysica. Dat mechanisme verklaart de wisselwerkingen tussen elementaire deeltjes en de gemeenschappelijke oorsprong van deze wisselwerkingen.

Overzicht van het programma van de Marxistische Universiteit zomer 2016

 Marxistische Zomeruniversiteit 2016 

Van 19 tot 28 augustus


 

De NAVO, een gevaar voor de vrede? — Ludo De Brabander en Lars Van Densen / 27 augustus.

De NAVO werd opgericht in 1949. Sinds de instorting van het Warschau-pact, en de ontmanteling van de Soviet-Unie, is dit militair bondgenootschap steeds verder zijn macht aan het ontplooien. Naast militaire interventies in Joegoslavië, Afghanistan en Libië was er ook de territoriale expansiedrang in Oost-Europa.

Tijdens deze vorming bespreken we de invloed van de NAVO op de Belgische & Europese politiek, de economische belangen achter dit militair blok en de gevolgen van het gevoerde NAVO-beleid.

Lars Van Densen is actief bij de solidariteitsbeweging INTAL.

Ludo De Brabander is auteur en woordvoerder Vrede vzw.

Avondconferenties Marxistische Universiteit zomer 2014

Alle conferenties van de Marxistische zomeruniversiteit zijn vrij toegankelijk en gratis. Ze beginnen telkens om 20h in het internaat de Berlaymont, 10D drève d'Argenteuil 1410 Waterloo.

► Vrijdag 15 augustus

Eisenstein in België — Bruno Bové

Marx leeft

Folder Marxistische Universiteit winter 2013

Marxistische Universiteit winter 2013

Het “financierskapitaal, geconcentreerd in enkele handen […], enerzijds, en de scherpe strijd tegen andere nationale groeperingen van financiers voor de verdeling van de wereld anderzijds, — dat alles maakt dat de bezittende klassen in blok overstappen naar het kamp van het imperialisme.”

Wanneer Lenin deze zin neerschrijft in 1916 woedt de eerste wereldoorlog al gedurende twee jaar. In zijn boek over het imperialisme wijst hij het financierskapitaal aan als de voornaamste oorzaak van deze oorlog die tien miljoen doden en tweemaal zoveel gekwetsten eiste. Een gigantische slachting onder de werkers om de winsthonger van enkele kapitalisten te stillen.

Marxistische Universiteit Winter 2012

Marxistische Universiteit winter 2012

Voorpagina folder Marxistische Universiteit winter 2012

Er zijn twee wegen om in te gaan tegen de economische crisis die vier jaar geleden begon. Er is deze die de werkers er wil voor doen opdraaien en er is de weg die de verantwoordelijken voor de crisis wil doen betalen: de speculanten, de bankiers, de miljonairs.

Opdat het patronaat zijn wil zou kunnen opleggen moet het de strijd aangaan tegen de ideëen van sociale vooruitgang en zijn visie in een aantrekkelijke verpakking aanbieden.

Om de confrontatie hiermee te winnen moet de wereld van de arbeid ook de ideëenstrijd aangaan: verzet bieden tegen het rechts gedachtengoed en de waarden en inzichten van links vooropstellen. Om dit te bereiken is het marxisme nog altijd de beste richtinggever om de wereld te begrijpen en rechtvaardiger te maken.

Avondconferenties Marxistische Universiteit zomer 2012

Avondconferenties Marxistische Universiteit zomer 2012

Alle conferenties zijn vrij toegankelijk en gratis. Ze beginnen telkens om 20h in het internaat Berlaymont, 10D drève d'Argenteuil 1410 Waterloo.


►18 augustus

Op Zoek naar de idealen van Michaël De witte


Willem De Witte 

El Salvador, 8 februari 1987.

Een mortiergranaat van het Salvadoraanse leger doodt dokter Michaël De Witte. Michaël werkte dan al bijna vijf jaar met het FMLN. Dat bevrijdingsfront vocht een jarenlange guerillaoorlog uit met een onderdrukkend en moorddadig regime. Ook in veel andere Latijns-Amerikaanse landen was er gewapend verzet, tegen dictatuur en voor vrijheid en rechtvaardigheid.

 

 

Lessenrooster Marxistische Universiteit zomer 2012

Marxistische Universiteit zomer 2012 - van 18 tot 23 augustus
EEN WERELD VOOR DE 99%
Gedetailleerd lessenprogramma

(pdf-folder lezen — praktische inlichtingen en inschrijven)

basiscursus

Les 1: Marx voor beginnelingen (18 en 19 augustus)

Leraar: Luc Lever

Marx zal winnenDe crisis doet niet alleen de beurs daveren. Bedrijven sluiten of ontslaan hun arbeiders. Alle regeringen zetten besparingsplannen op touw. Maar ook het protest groeit: tegen hoge bonussen, tegen de superwinsten en de voorrechten van monopolies, tegen de besparingen ten koste van de werkende mensen. En er is meer !

Inhoud syndiceren