Bezoek aan de tentoonstelling "Et si on osait la paix ?"

Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.
in

Et si on osait la paix ? Het pacifisme in België, van vroeger tot nu

En avant vers Sheffield - les Muralistes

Geleid bezoek aan de tentoonstelling
zaterdag 9 april om 14 uur

met Hubert Hedebouw

Herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog met groot vertoon, pantservoertuigen en soldaten in de straten van Brussel, de staat van oorlog voortdurend aan de orde, België neemt deel aan militaire operaties in het buitenland… Zouden we het aandurven over vrede te spreken?

Deze tentoonstelling brengt beeldmateriaal (affiches, foto's, filmbeelden) over de pacifistische bewegingen en al diegenen die voor de vrede hebben gestreden en doenbare oplossingen hebben voorgesteld doorheen de 19e en 20e eeuw. Ze stemt tot nadenken, roept brandend actuele vragen op over het activeren van de bevolking, de rol van het leger, de wapenwedloop, het imperialisme dat aan de basis van vele conflicten ligt.

Hubert Hedebouw

De tentoonstelling is georganiseerd door ULB Culture, in partnerschap met het Mundaneum en het Institut d’Histoire Ouvrière Economique et Sociale (IHOES), van 10-03-2016 tot 22-04-2016. 

Onze gids Hubert heeft deelgenomen aan de groupe de sensibilisation et d'accompagnement die door het IHOES opgericht werd tijdens de voorbereiding van deze tentoonstelling in de Cité Miroir te Luik. 

Link naar de site over de tentoonstelling: http://www.ihoes.be/expopaix/index.php?origine=accueil

Praktisch

 •  Zaterdag 9 april 2016
  - 14 u. (nederlandstalig)
  - 16 u. (franstalig)

Université Libre de Bruxelles (ULB), Campus Solbosch, zaal Allende, Paul Hégerlaan, 1050 Brussel.

 •  Hoe de tentoonstelling bereiken
  Plan
  Tram : 25 en 94 (halte ULB)
  Bus : 71 - 72 (halte ULB)
  Metro : lijn 1A (station Delta) en bus 71 of 72 
   
 • Deelname in de kosten : 3 euro voor de begeleiding door het Imast. Vooraf inschrijven met onderstaande bon en betalen is verplicht. Voor elke deelnemer moet een afzonderlijke bon worden ingevuld. Het aantal deelnemers is beperkt tot 20. Uw inschrijving is pas geldig nadat we ze hebben aanvaard en uw betaling hebben ontvangen.

Kontakt : Frans De Maegd, verantwoordelijke wandelingen en bezoeken van het Imast, wandelingen@marx.be.

Dit bezoek wordt ingericht door het Imast, Haachtsesteenweg 53, 1210 Brussel, tel. +32 2 209 23 61

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

In toepassing van de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn de persoonlijke gegevens die ter beschikking van IMAST worden gesteld beschermd en worden ze uitsluitend gebruikt om uw bestelling of vraag af te handelen en, in voorkomend geval, om toegevoegd te worden aan onze lijst van abonnees op onze Nieuwsbrief. U kan uw persoonlijke gegevens op elk moment opvragen, doen aanpassen of schrappen.