Dit Europa is niet het onze

Auteur: 
Herwig Lerouge

Op 25 mei 2014 zullen er ook Europese verkiezingen plaatsvinden. In België dreigen zij op het derde plan te belanden. De federale en regionale inzet overschaduwt ze.

Nochtans zijn talrijke beslissingen van de federale en regionale regeringen slechts kopieën van Europese richtlijnen binnen de Belgische en regionale wetten en decreten. En deze richtlijnen gaan bijna altijd in dezelfde richting: flexibiliteit op het werk, vervanging van vast werk door tijdelijk werk, jacht op werklozen, afschaffing van het brug- of vervroegd pensioen en verhoging van de legale pensioenleeftijd, privatisering van de telecommunicatie, de post, de spoorwegen, veralgemeende vermarkting in het onderwijs en de gezondheidszorg, vermindering van het aantal ambtenaren, afschaffing van diverse sociale voordelen, verhoging van de BTW, … en bezuinigingen, bezuinigingen en nog eens bezuinigingen voor de werknemers.

Maar de Europese beslissingen worden genomen uit het zicht en zonder medeweten van het volk. De economische en sociale politiek staat onder toezicht van ‘experts’ die rechtstreeks uit de grote financiële groepen komen. De lidstaten beschikken over steeds minder vrijheid om hun budget, hun prioriteiten en hun fiscale en sociale politiek uit te werken.

Wij maken de balans van de crisispolitiek, gevoerd door de grote traditionele Europese politieke groepen: socialisten, liberalen, christendemocraten. Wij gaan na wat ze echt bedoelen met een ‘ander Europa’, meer sociaal voor de enen, sterker voor de anderen.

We sluiten af met enkele pistes voor een strijdprogramma tegen deze patronale, liberale, autoritaire en oorlogszuchtige Europese Unie.

Zodat het Europese debat de plaats krijgt die het toekomt gedurende de ‘moeder van alle verkiezingen’.