Marx in Brussel

Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.

Marx in Brussel

Stadswandeling met Frans De Maegd
zondag 24 maart 2013 om 14 u.

Café Le Cygne

Wist u dat Karl Marx drie jaar lang in Brussel verbleef? Als politiek vluchteling?  Het was een belangrijke periode in zijn leven als revolutionair, want het was in Brussel dat hij samen met zijn vriend Friedrich Engels het Communistisch Manifest schreef.

Frans De Maegd 
Onze gids, Frans De Maegd studeerde kunstgeschiedenis en is verantwoordelijke voor de wandelingen en bezoeken van IMAST

We wandelen door het historische centrum van Brussel in de voetsporen van Karl Marx. Gedurende de wandeling staan we stil op de plaatsen waar Marx woonde en werkte, zoals het café "De Zwaan" (foto) op de Grote Markt.

Maar we houden ook halt op belangrijke historische plaatsen in Brussel. We vertellen wat Marx en de marxisten denken over de Belgische revolutie (in het Warandepark), de ontwikkeling van het kapitalisme in België (aan de vroegere zetel van de Generale Maatschappij), de opstand van de Geuzen (aan de Klein Zavel), en zoveel meer.

Samenkomst: Trappen van de Sint-Michiel en Sint-Goedele kathedraal om 14.00 u. (dicht bij het centraal station en de metrohalte centraal station). Einde omstreeks 16.30 u in de buurt van de Grote Markt.

Praktisch

Prijs: 5 euro. Let wel: de inschrijving is persoonlijk, maximaal 20 deelnemers.

Vooraf inschrijven en betalen is verplicht door middel van onderstaande bon. U bent pas definitief ingeschreven vanaf het moment dat wij uw betaling hebben ontvangen.
Rekening: IBAN BE 52 0011 6603 7909

Opgepast: de inschrijving wordt niet terugbetaald indien U niet deelneemt aan het bezoek (tenzij in geval van overmacht en op voorwaarde dat U ons vooraf verwittigt).

Contact: Frans De Maegd, verantwoordelijke wandelingen en bezoeken van IMAST wandelingen@marx.be.
Deze activiteit wordt georganiseerd door IMAST, Kazernestraat 68, B-1000 Brussel, tel. 32(0)2 504 01 44

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

In toepassing van de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn de persoonlijke gegevens die ter beschikking van IMAST worden gesteld beschermd en worden ze uitsluitend gebruikt om uw bestelling of vraag af te handelen en, in voorkomend geval, om toegevoegd te worden aan onze lijst van abonnees op onze Nieuwsbrief. U kan uw persoonlijke gegevens op elk moment opvragen, doen aanpassen of schrappen.