Marx leeft

Folder Marxistische Universiteit winter 2013

Marxistische Universiteit winter 2013

Het “financierskapitaal, geconcentreerd in enkele handen […], enerzijds, en de scherpe strijd tegen andere nationale groeperingen van financiers voor de verdeling van de wereld anderzijds, — dat alles maakt dat de bezittende klassen in blok overstappen naar het kamp van het imperialisme.”

Wanneer Lenin deze zin neerschrijft in 1916 woedt de eerste wereldoorlog al gedurende twee jaar. In zijn boek over het imperialisme wijst hij het financierskapitaal aan als de voornaamste oorzaak van deze oorlog die tien miljoen doden en tweemaal zoveel gekwetsten eiste. Een gigantische slachting onder de werkers om de winsthonger van enkele kapitalisten te stillen.

En terwijl de Belgische politici ons in koor bevestigen dat alles voor de wind gaat, dat het ergste van de crisis voorbij is, klagen syndicalisten en talrijke economisten de politiek van de Europese Unie aan die de superwinsten van de kapitalisten beschermt en de werkers harde besparingen oplegt.

Met de marxistische analyse zullen we beter begrijpen waarom die politiek ons geen enkele toekomst biedt.