Werk en strijd in de haven van Antwerpen

Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.

Werk en strijd in de haven van Antwerpen

Wandeling door het oude havengebied
zondag 28 april 2013 om 14 u.
De inschrijvingen zijn afgesloten

Vrouwen tijdens de dokstaking

Drie vierde van de producten in onze supermarkt is langs de haven van Antwerpen gepasseerd. Twee derde van de Belgische export gaat via deze haven naar het buitenland. Eén derde van de inkomende goederen gaat via andere wegen opnieuw naar buitenlandse bestemmingen. De Antwerpse haven is een belangrijke spil in de wereldeconomie en dat gaat gepaard met een grote druk op de arbeidsomstandigheden van de duizenden havenwerknemers.

Regelmatig vallen er gewonden en doden op de kaaien en evengoed regelmatig voeren de dokwerkers actie voor meer respect op alle gebied. Dit jaar is het de 40e verjaardag van de historische staking van 1973. Onder zeer moeilijke omstandigheden maar met heel wat sympathie van de bevolking streden de dokwerkers acht weken lang voor een betere verloning, veiligheid en hygiëne.

Door zijn werk komt de havenarbeider, meer dan vele andere beroepscategorieën, in contact met mensen van heel de wereld. Anderzijds wordt hij veelal afgeschilderd als een ruwe bonk wiens grootste vertier erin bestaat om pintjes achterover te kappen of zelfs goederen scheef te slaan. Maar klopt dat met de werkelijkheid?

Reden genoeg dus om het leven in de Antwerpse haven van nabij te bekijken. We doen dat in de vorm van een wandeling door het eilandje, het oudste gedeelte van de haven, met een heel aantal aanknopingspunten met de werkorganisatie in de haven en ook met de strijd van de havenarbeiders.

We passeren het aanwervingslokaal van de havenarbeiders, in de volksmond “het kot”, evenals het voormalige aanwervingslokaal van de scheepsherstellers. We komen langs het vroegere politiekantoor in de Bordeauxstraat, vanwaaruit men poogde de syndicale strijd van de havenarbeiders in toom te houden. Onderweg proberen we een zo compleet mogelijk beeld te geven van het leven en het denken van de havenarbeiders vroeger en nu, evenals van de bijzondere kenmerken van de havenarbeid.

Je wordt begeleid door een gediplomeerde Antwerpse stadsgids. Une traduction simultanée en français est prévue.

Praktisch

Samenkomst: aan het “Technicum Noord-Antwerpen”, Londenstraat 43 en dicht tegen de Italielei gelegen, om 14 u. en einde aan de Schelde in de buurt van de kattendijkbrug omstreeks 16.30 u.

Prijs: 5 euro. Let wel: de inschrijving is persoonlijk, maximaal 20 deelnemers.

Vooraf inschrijven en betalen is verplicht door middel van onderstaande bon. U bent pas definitief ingeschreven vanaf het moment dat wij uw betaling hebben ontvangen.
Rekening: IBAN BE 52 0011 6603 7909

Opgepast: de inschrijving wordt niet terugbetaald indien U niet deelneemt aan het bezoek (tenzij in geval van overmacht en op voorwaarde dat U ons vooraf verwittigt).

Contact: Frans De Maegd, verantwoordelijke wandelingen en bezoeken van IMAST wandelingen@marx.be.
Deze activiteit wordt georganiseerd door IMAST, Kazernestraat 68, B-1000 Brussel, tel. 32(0)2 504 01 44

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

In toepassing van de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn de persoonlijke gegevens die ter beschikking van IMAST worden gesteld beschermd en worden ze uitsluitend gebruikt om uw bestelling of vraag af te handelen en, in voorkomend geval, om toegevoegd te worden aan onze lijst van abonnees op onze Nieuwsbrief. U kan uw persoonlijke gegevens op elk moment opvragen, doen aanpassen of schrappen.